Projecten

Voedselbank

De Voedselbank Geldrop Mierlo, wordt door onze club van harte ondersteund. Doelstelling van de Voedselbank Geldrop-Mierlo is tijdelijk noodhulp te bieden (wekelijks voedselpakket) aan mensen die een periode financieel niet rond kunnen komen.
Daarnaast vermindering van de verspilling van voedsel, sociaal isolement doorbreken en het verwijzen naar mogelijke oplossingen voor de financiële problemen.
Zie : http://Voedselbank-Geldrop-Mierlo.nl

CLUBINFORMATIEOpgericht: 23-05-1985
Charternight: 21-09-1985
Sponsorclub: Eindhoven Host
 

BESTUUR

President: J. Gels
Vorige President : G. Bakker 
Secretaris: M.E Smits
Penningmeester: H. Wagter
 

CONTACT

E-mail club: geldrop@lions.nl