De Club

Over Lions                                                                                                            

Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

Het ontstaan van Lionsclubs

Eind 1900 ontstonden in de Verenigde Staten serviceclubs. De Amerikaan Melvin Jones kwam tot het inzicht dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van een betere samenleving. Hierop bundelde hij in 1917 te Dallas (Texas) een groot aantal serviceclubs tot de Association of Lions Clubs.
Nadat ook in Canada Lionsclubs waren opgericht, werd de oorspronkelijke naam gewijzigd in The International Association of Lions Clubs, nu kortweg Lions International.

Na de eerste wereldoorlog ontstonden ook Lionsclubs buiten het Amerikaanse continent. Wereldwijd zijn er nu meer dan 45.000 clubs in 192 landen. Met ruim 1,3 miljoen leden zijn de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. Waren het aanvankelijk ‘mannenclubs’, vanaf de tachtiger jaren zijn vrouwen ook lid van Lionsclubs.


Voor meer informatie over de internationale Lionsorganisatie verwijzen we u naar de website: http://www.lionsclubs.org/

Lionsclubs in Nederland

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht; tegenwoordig tellen we in Nederland circa 400 Lionsclubs met 11.500 leden. Elk jaar komen er nieuwe Lionsclubs bij.
De Lions Geldrop e.o. is opgericht op 23 mei 1985.

 
'We serve’

 Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is ‘we serve’, ‘wij dienen’. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.  Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen. Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp.
Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.

Elke Lionsclub een eigen stijl
Elke Lionsclub is autonoom in haar keuze hoe zij vorm en inhoud wil geven aan de Lions doelstellingen. De kracht van een Lionsclub is vooral, dat de synergie van gebundelde vaardigheden en inzet van de leden altijd groter zal zijn dan de mogelijkheid van de individuele leden. Samen geeft men inhoud aan het internationale Lionsmotto ‘We Serve’. Onze Lions Geldrop e.o. zet zich grotendeels in voor lokale en regionale doelen ( zoals De Voedselbank en Kinderhotel Heppie) en heeft een eigen website. Met dit eigen gezicht willen we bekendheid geven aan Lions in onze eigen regio.

De inzet van Lionsleden
Van iedere Lion wordt een actieve inzet verwacht om de Clubdoelstellingen te realiseren. Daar tegenover biedt de Club haar leden o.a. een brede oriëntatie in de wereld om ons heen, vriendschap, plezier en sfeer. Verder is er natuurlijk de voldoening om als Club iets te doen voor bijvoorbeeld gehandicapten, jeugd, ouderen en anderen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Het is dan ook logisch dat elke Club bij de werving van nieuwe leden zorgvuldig en selectief is bij het aantrekken van nieuwe leden; de toekomst en het succes van de Club hangen er van af!
 
Meer informatie over de Lionsclubs Nederland op website: https://www.lions.nl/


 

CLUBINFORMATIEOpgericht: 23-05-1985
Charternight: 21-09-1985
Sponsorclub: Eindhoven Host
 

BESTUUR

President: J. Gels
Vorige President : G. Bakker 
Secretaris: M.E Smits
Penningmeester: H. Wagter
 

CONTACT

E-mail club: geldrop@lions.nl